Rekonstrukce čerpacích stanic

Mnohé čerpací stanice jsou zastaralé, nevyhovují současným předpisům, ale je škoda je úplně zrušit. V takovém případě provedeme odbornou prohlídku a analýzu současného stavu, navrhneme vhodná opatření a vyhotovíme kalkulaci. Zpravidla je třeba vyčistit a vyvložkovat nádrže, doplnit dvouplášťové potrubí, upravit elektroinstalaci, repasovat nebo vyměnit staré výdejní stojany a dodat moderní řídicí systém. Náklady na modernizaci nebo rekonstrukci čerpací stanice jsou mnohem menší, než na výstavbu stanice nové.