Termíny

Jednotlivé revize na čerpacích stanicích se provádí v těchto termínech:

 

1. Revize prováděné v intervalu 1x ročně

 

 

Prováděná činnost

Legislativní podklady (zákon, normy, vyhláška

Doplňující informace

Kontrola technologie čerpací stanice, včetně indikačního a měřícího zařízení

ČSN 650202 čl. 8.8

Provádí se kontrola výdejních stojanů, plovákových ovladačů, čidel, indikačních zařízení - výrobce jednotlivých zařízení může stanovit kratší termín kontroly

Kontrola účinnosti odsávání par (rekuperace) benzínových výdejních stojanů

Vyhláška 355/2002 Sb.

Kontrola musí být provedena také při každé opravě a kalibraci výdejního stojanu

Revize protidetonačních a protiexplosivních pojistek nádrží

Vyhláška 246/2001 Sb.

Pojistky smí kontrolovat pouze pracovníci proškolení výrobcem pojistek

 

 

 

2. Revize prováděné v intervalu 1x za 2 roky

 

Prováděná činnost

Legislativní podklady (zákon, normy, vyhláška

Doplňující informace

Revize elektrických zařízení čerpacích stanic

ČSN 331500

revize se řídí dalšímy právními předpisy.

Práce provádí revizní technik s oprávněním na výbušné prostory

Kalibrace měřidel výdejních stojanů  (popř. dalších měřidel)

Zákon č.505/1990 Sb. v pozdějším znění

Měřidla vnitropodnikových výdejních stojanů doporučujeme kalibrovat ve 2 letém intervalu

 

 

3. Revize prováděné v intervalu 1x za 5 let

 

Prováděná činnost

Legislativní podklady (zákon, normy, vyhláška

Doplňující informace

Těsnostní zkoušky nádrží a potrubních rozvodů

ČSN 753415 a Zákon č. 254/2001 Sb. v pozdějším znění

V revizní zprávě se uvádí lhůta další kontroly, ta může být  být zkrácena na základě technického stavu nádrží

Měření emisí

Vyhláška 355/2002 Sb.

Provádí se autorizovanou firmou souběžně se stáčením produktu z autocisterny

Čištění skladovacích nádrží na ropné látky

ČSN 75 34 15.

Čištění předchází zkouškám těsnosti, defektoskopi, opravám a jiným činnostem prováděných na skladovacích nádržích

 

 

4. Revize prováděné v intervalu 1x za 10 let

 

Prováděná činnost

Legislativní podklady (zákon, normy, vyhláška

Doplňující informace

Revize technického stavu (defektoskopie - měření tlouštky materiálu) – nádrží zevně nekontrolovatelných

ČSN 75 34 15

V revizní zprávě se uvádí lhůta další kontroly, ta může být  být zkrácena na základě technického stavu nádrží

 

5. Revize prováděné v intervalu 1x za 20 let

 

Prováděná činnost

Legislativní podklady (zákon, normy, vyhláška

Doplňující informace

Revize technického stavu (defektoskopie - měření tloušťky materiálu) – nádrží zevně kontrolovatelných

ČSN 75 34 15

V revizní zprávě se uvádí lhůta další kontroly, ta může být  být zkrácena na základě technického stavu nádrží