Čištění nádrží

Provádíme vyčištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek a jejich následné odčerpání kalů a usazeného sedimentu a jejich nezávadnou ekologickou likvidaci ve spoluprácí s firmami zabývajícími se svozem a likvidací nebezpečných odpadů vzniklých při naší činnosti.

 

Čištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek se řídí technologickým postupy: otevřením víka, vyvětráním, vybráním usazených kalů, omytí stěn, vytření stěn a dna dosucha a následným předáním provozovateli a uzavřením víka ( poklopu ).

 

Čištěním se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží. Čištění provádíme zejména před revizí skladovacích nádrží, změnou skladovaného média nebo likvidací skladovací nádrže.

 

Čistíme příslušenství - filtry, sběrné kanálky, záchytné jímky a vyhřívací systémy.

 

Pracovníci provádějící práce jsou vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami - dýchací masky, odvětrávací ventilátory, neprodyšné ochranné oděvy apod. Toto vybavení  ochraňuje zdraví pracovníků provádějících práci.

 

Na všechny provedené služby Vám vystavíme zápis o vyčištění nádrže.

 

Dale nabízíme kompletní revize nádrží a čerpacích stanic.